Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, iż podejmuje decyzję, że od dnia 19 kwietnia 2021r. do dnia 25 kwietnia 2021r. zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne realizowane są w trybie zdalnym.

Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn