Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, iż na podstawie Rozporządzenia MEiN, po wnikliwiej analizie sytuacji pandemicznej podejmuje decyzję, że od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r. zajęcia edukacyjne i rewalidacyjne realizowane są w trybie zdalnym.
Dyrektor Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn