Dyrektor Ośrodka, zgodnie z zaleceniem MEiN, postanowił, że od dnia 15.03.2021 do dnia 28.03.2021 klasy 1-3 szkoły podstawowej będą uczyły się w trybie stacjonarnym. W trybie stacjonarnym będą się odbywały również zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej (warsztaty szkolne do 10 godzin, u pracodawcy zgodnie z planem), zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia WWRD. Pozostali uczniowie realizują naukę i wychowanie w trybie zdalnym.

Dyrektor Ośrodka, w związku z informacją o zachorowaniu na koronawirusa pracownika kuchni podjął decyzję o zamknięciu kuchni i co za tym idzie zawieszeniu od dnia 15.03.2021 do dnia 20.03.2021 działalności internatu. Wychowankowie internatu wracają 21.03.2021 (niedziela).

Życzę zdrowia dzieciom, młodzieży, rodzicom i pracownikom Ośrodka
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn