W okresie od dnia 15.02.2021 r. do odwołania uczniowie klas I–III szkoły podstawowej kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie od dnia 15. 02.2021 r. do odwołania zadania dydaktyczne, wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach dla klas IV-VII szkoły podstawowej oraz dla I-II klas szkół ponadpodstawowych są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie od dnia 15.02.2021 r. do odwołania zadania dydaktyczne, wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach dla klas VIII szkoły podstawowej, dla III klas szkół ponadpodstawowych oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu dla wszystkich klas szkoły branżowej są realizowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W okresie od dnia 15.02.2021 r. do odwołania odbywają się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - realizowane stacjonarnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN.

Dyrektor SOSWDN w Owińskach
Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn