Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach informuje, że od poniedziałku 01.02.2021 naukę w trybie stacjonarnym (poza uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej) rozpoczną uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego, uczniowie 3 klas Szkoły Branżowej, uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Zespołowych Zajęć Rewalidacyjno-Wychowawczych. Odbywać się też będą stacjonarnie zajęcia praktycznej nauki zawodu dla uczniów wszystkich klas Szkoły Branżowej.

W przypadku pojawienia się rozporządzenia MEN z innymi wytycznymi lub zachorowania kogoś z kadry lub uczniów sytuacja może ulec zmianie.
Szczegóły dot. organizacji zostaną przekazane przez wychowawców klas.

Bartłomiej Maternicki

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn