Od dnia 24 września 2013 r. w naszej placówce jest realizowany projekt Instytutu Akustyki UAM w Poznaniu o numerze NCN 2012/05/B/HS6/03863. Kierownikiem tego projektu jest dr hab. Ewa Skrodzka. Celem projektu jest badanie wpływu treningu słuchowego na wybrane umiejętności słuchowe u dzieci oraz młodzieży z dysfunkcją wzroku. W pierwszej fazie nastąpi badanie audiometryczne i pretest akustyczny.

Następnie kilkunastu wychowanków w dwóch kategoriach wiekowych (poniżej 13 oraz ponad 13 lat) będzie uczestniczyło w treningu akustycznym oraz dwie kolejne grupy w tych samych kategoriach wiekowych w treningu Tomatisa. Zajęcia treningu akustycznego oraz grup Tomatisa w Ośrodku będą organizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych. Każdy uczestnik treningu akustycznego będzie brał udział w 20 sesjach po 45 minut każda, natomiast członkowie grup Tomatisa uczestniczyć będą w 20 badaniach grupowych po 90 minut każda. Zajęcia treningu akustycznego będą prowadzone przez pracowników Instytutu Akustyki UAM, a zajęcia grup Tomatisa przez panią Ilonę Przybysz. Efektem końcowym tych działań będzie tzw. post test psychoakustyczny. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja naukowa oraz pogłębienie współpracy w dziedzinie wykorzystania wyników tych badań do nauczania orientacji przestrzennej. Koordynatorem projektu w SOSW w Owińskach jest dr Tomasz Rochatka.

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn