W ubiegłym roku w Dniu Białej Laski zaprosiliśmy podróżnych na nowym Dworcu PKP w Poznaniu do wejścia w sytuację osoby niewidomej. Były gogle na oczach, laska w dłoni i nasi niewidomi uczniowie jako przewodnicy. W tym roku gościliśmy w Bibliotece Raczyńskich w Dziale Dziecięcym  w Poznaniu.

Jak sobie radzi z czytaniem osoba niewidoma? Dzień Białej Laski stał się okazją do zaprezentowania widzącym koleżankom i kolegom, że może sobie poradzić świetnie. Kalina Grzelak nauczycielka towarzysząca dzieciom i młodzieży stwierdziła, że nasze dzieci czytały wzorowo. Słuchaczami były dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu oraz zaproszeni goście: Izabela Kaźmierczak ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Magdalena Orzeszko z Polskiego Związku Niewidomych w Poznaniu ( i nasza absolwentka),Katarzyna Glema – przewodnicząca Rady Rodziców Dzieci Niewidomych PZN w Poznaniu.

W brajlu czytali:Kacper Czarnojan, Marcel Kardasz, Monika Kaźmierczak, Natalia Marendziak, Monika Kaźmierczak, Ania Maćkowiak, Natalia Marendziak, Zuzia Mikler, Nikola Oleksiak, Natalia Urbaniak. Od płynności i zręczności ich palców zależał efekt: sala słuchała w skupieniu i w zupełnej ciszy fragmentów „Małego Księcia” i płynącego z niego przekazu, ze „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Wypada dodać, że zebranych bardzo ciepło powitali Wojciech Spaleniak Dyrektor goszczącej nas Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu  oraz Maria Tomaszewska Dyrektor Ośrodka dla Niewidomych w Owińskach . Wprowadzenie do lektury książki czyli ciekawe fakty z życia autora i informacje o książce, którą lepiej rozumieją dzieci niż dorośli, zaprezentowała Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki.
Po czytaniu wszyscy udali się do działu biblioteki przeznaczonego dla niewidomych czytelników.

Bardzo duże podziękowania za umożliwienie nam zaprezentowania czytania w brajlu dla wszystkich pracowników Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, szczególnie dla pań z działu dziecięcego za atmosferę i perfekcyjne przygotowanie spotkania.  Na pewno wrócimy na lekcje biblioteczne.

Spotkaniu towarzyszyła Telewizja WTK oraz magazyn Filantrop.

hk

Coś więcej...

 
Park or
muzeum
stowa

wirt spac

ocena

baneredn